Styrelsen 2023

Stående fr. vä: Ulla Kristina Fintling (kassör), Åke Lindkvist (ledamot), Maria Stenevang (vice ordförande) Sittande fr. vä: Lillian Berggren (ledamot), Karl Arne Löthgren (ordförande), Siv Pettersson (ledamot)
Kanslist: Nahryin Jakob
Rulla till toppen