Vi testar 2

Vi är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande
funktionshinderorganisationer, vars insatser samordnas så att gemensamma intressen tas till vara i samhället. Tillsammans blir vi starka!

Rulla till toppen